ATELIER KATINKA VAN HAREN

Was ze in Amsterdam gebleven, dan zou die stad haar werk hebben gekleurd. Haar kinderjaren bracht ze er door in permanent gezelschap van potlood en papier. Ze studeerde af in dessins en mode, de wereld lag aan haar voeten. Maar Katinka van Haren kwam naar Dordrecht. Daar verdiepte ze zich in de cultuur en historie. Hollands oudste stad schonk haar inspiratie, Katinka gaf de stad sprankeling.